Kuntoutusohjaus ja tukiasuminen

Kuntoutusohjaus ja tukiasuminen ovat tarkoitettu ensisijaisesti Lahden alueella asuville kuntoutujille, joilla kuntoutumisen (pitkäaikaisena) tavoitteena on työhön, opiskeluun tai muuhun kuntoutumista edistävän ja osallisuutta vahvistavan toiminnan piiriin pääseminen. Tukiasumisessa palvelunkäyttäjä tarvitsee kuntoutumisensa tueksi myös asunnon ja asumisvalmennusta. Tavoitteena on itsenäisen asumisen valmiuksien saavuttaminen palvelun aikana ja vapaille asuntomarkkinoille siirtyminen. Kuntoutusohjauksen ja tukiasumisen jakson pituudesta sovitaan aina yksilöllisesti yhdessä palvelun käyttäjän, käyttäjälle sosiaalihuollossa nimetyn omatyöntekijän ja palvelun tuottajan kanssa.

Kuntoutuksen välineitä ovat yksilöllinen psykososiaalinen tuki ja lähityö. Lähityö tarkoittaa palvelunkäyttäjän luo tehtyjä kotikäyntejä, mukana kulkemista ja kasvatuksellista tukea ja ohjausta elämän- ja arjenhallinnan ja omien asioiden hoitamiseen. Tiivis yhteistyö palvelunkäyttäjän ammatillisen ja omaisverkoston kanssa on olennainen osa palvelua.

Kuntoutumisen tukeminen palvelun aikana perustuu palvelunkäyttäjän itse asettamille kuntoutumisen tavoitteille ja niihin perustuvalle kuntoutumissuunnitelmalle, jonka lähtökohtana kuntoutusohjauksessa on asiakkaalle sosiaalihuollossa laadittu palvelutarpeen arviointi ja sitä tarvittaessa täydentävä asiakassuunnitelma.

Kuntoutusohjaus- ja tukiasumisen jakson aloittamisesta päätöksen tekee palveluntarpeen arvioinnin perusteella sosiaalihuoltolain 35 §:n mukaisesti sosiaalihuollon sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä sekä muiden toimijoiden kanssa (SHL 36 §).

Tukiasumisessa palvelunkäyttäjä solmii Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisen säätiön kanssa asuinhuoneiston vuokrausta koskevan lain mukaisen vuokrasopimuksen. Sopimus laaditaan määräaikaiseksi, alkuun neljän kuukauden määräajalla jatkuen aina vuoden määräajan kerrallaan. Tarvittaessa määräaika voi olla myös vuotta lyhyempi.

Omavalvontasuunnitelma/Kuntoutusohjaus ja tukiasuminen

Liite omavalvontasuunnitelmaan

Kirjaudu Intraan