Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, joilla kuntoutuminen edellyttää intensiivistä ja aktiivista arkipäivän toimintojen harjaannuttamista. Toimintakyvyn rajoitteet eivät kuitenkaan edellytä henkilökunnan ympärivuorokautista läsnäoloa. Palveluasumisen yksiköitä ovat Kivistönmäen, Viherlaakson ja Torikadun (Heinolassa) palvelukeskukset.

Palveluasumiseen muuttaessa asukas sitoutuu tavoitteelliseen  kuntoutustoimintaan. Kuntoutumista tuetaan yksilöllisen kuntoutumissuunnitelman avulla. Palveluasumisen ensisijaisena tavoitteena on kuntoutuminen itsenäisempään asumismuotoon. Palveluun sisältyy asukkaan kuntoutumissuunnitelmaan perustuva psykososiaalinen kuntoutus, joka tarkoittaa arkielämän taitojen opettelua sekä omien ja yhteisön asioiden hoitoa ja viriketoimintaa. Asukkaalta edellytetään osallistumista kuntoutumista tukevaan yhteisölliseen ja yksilölliseen toimintaan. Yksiköiden toiminnalliseen päiväohjelmaan kuuluvat toiminnalliset ryhmät, retket ja tapahtumat.

Kirjaudu Intraan