Psykofyysinen fysioterapia

Katso tarkemmat yhteystiedot täältä.


Psykofyysisessä fysioterapiassa tuetaan asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä toimintakykyä oman kehon tunnistamisen ja hyväksymisen kautta. Kuntoutujan omat voimavarat ja tavoitteet ovat lähtökohtana fysioterapialle. Tavoitteena voi olla kivun lievittyminen, ahdistuksen hallintakeinojen oppiminen, stressinhallinta, itsetuntemus, päihteettomyyteen tukeminen ja kehonkuvan eheytyminen.

Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisen säätiön psykofyysisen fysioterapian palvelut ovat tarkoitettuja työelämän ulkopuolella olevien mielenterveyskuntoutujien psykososiaalista kuntoutumista tukeviksi palveluiksi. Palveluun ohjaudutaan ottamalla yhteyttä Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisen säätiön fysioterapeutteihin

Teija Moilanen, p. 040 758 7022.

Psykofyysisen fysioterapian palveluun kuuluu 1 - 3 kerran maksuton ohjaus- ja neuvontakäynti. Käyntien yhteydessä ilmenneeseen tarpeeseen pidemmästä psykofyysisestä fysioterapian jaksosta tarvitaan lääkärin lähete, josta käy ilmi asiakkaan psykofyysisen fysioterapian palvelun tarve ja taustatiedot sekä tavoite jaksolle. Lähetteelle perustuvan jakson pituus on noin kymmenen käyntikertaa. Lähetteellä toteutettavasta palvelusta peritään 11,40 euron suuruinen asiakasmaksu käyntikerralta (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki 734/92 ja asetus 912/92).

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)phsps.fi.

Kirjaudu Intraan