Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, joilla on vaikeita toimintakyvyn rajoitteita ja merkittävä tuen tarve eikä palveluasumisessa annettava tuki ole riittävää. Tehostetussa palveluasumisessa henkilökunta on paikalla 24 h/vrk. Kuntoutumisen tavoitteena on, asukkaan tuen tarpeesta riippuen, joko olemassa olevan toiminnan ylläpitäminen tai toimintakyvyn koheneminen ja siirtyminen vähemmän tuettuun asumismuotoon. Vahvaa tukea tarvitseva asukas saa hoivaa ja huolenpitoa ja hänelle järjestetään asumiseen ja elämän hallintaan liittyvät palvelut. Perustason tukea tarvitseva asukas saa tarvitessaan hoivaa, huolenpitoa ja tukea omatoimisen suoriutumisen mahdollistamiseksi.

Kirjaudu Intraan